Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

De werkgroep typebestek leningen van VVSG en VLOFIN ontwikkelde nieuwe opdrachtdocumenten voor marktconsultatie m.b.t. het aangaan van nieuwe leningen. Alle documenten met betrekking tot het nieuwe typecontracten zijn beschikbaar op onze werkruimte:

 1. Typecontract met de gewenste specificaties voor offertes
 2. Toelichting bij het typecontract
 3. Typebrief voor uitnodiging tot indienen van offertes
 4. Kennisgeving gunning bestuur (voor de niet-weerhouden offertes)
 5. Sluitingsbrief voor het bevestigen van het contract
 6. Rekenblad

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie hebben betrekking op:

 • het wegvallen van de procedure overheidsopdrachten
 • de verwerking van de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 24.11.2016 met betrekking tot de wederbeleggingsvergoeding
 • de vermelding dat algemene bankvoorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het typecontract. Op die manier kunnen alle offertes op een gelijke manier vergeleken worden.

 

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 17-10-2017 om 16u32 onder Algemeen nieuws en financieel beheer

Reacties (1)

 1. Dank je voor de voorbereiding ! Groetjes,Cathy

  door Cathy Brouckaert op 18/10/2017 17:57

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!