Decreet lokaal bestuur : stand van zaken

Vorige dinsdag heeft viceminister-president L. Homans met een ppt van 20 pagina’s het ontwerp-DLB toegelicht in de commissie van het Vlaams Parlement (zie bijlage). ECG/VLOFIN/VVOS/VVSG waren daarbij aanwezig. Aansluitend hebben wij een (vooraf niet afgesproken) overlegmoment bekomen met vertegenwoordigers van de drie meerderheidspartijen (Marnic De Meulemeester (Open VLD) – Koen Van den Heuvel (CD&V) – Ward Kennes (CD&V) – Bart Dochy (CD&V) – Michel Doomst (CD&V) – Marius Meremans (NVA)). Er is ernstig en grondig van gedachte gewisseld en gediscussieerd. Als conclusie onthouden we het volgende: · Het staat vast dat de minister én de meerderheid (zeer) snel willen gaan: men wil ten laatste tijdens de laatste plenaire zitting voor het Kerstreces landen zodat (delen van) het DLB in beginsel in werking kan treden op 01.01.19. De overgangsbepalingen zouden vroeger in werking treden (01.01.18?). · De overtuiging leeft zeer hardnekkig dat de Raad van State – door geen opmerkingen te maken – de overgangsregeling heeft goedgekeurd. Het risico op procedures voor Raad van State/Grondwettelijk Hof/ … ingevolge een aanpassing in de richting van ons compromis lijkt voor de minister en de parlementsleden te groot om nemen. Bovendien lijkt men ervan overtuigd dat de tekst van het ontwerp in wezen even goed (zelfs beter) is dan ons compromis. · Er zullen geen hoorzittingen worden georganiseerd en wellicht zullen slechts enkele zittingen (‘desnoods ’s nachts’) van de commissie volstaan om het volledige ontwerp (meer dan 600 artikelen) te behandelen. Gisterenmiddag is, tijdens de bijeenkomst van het Directiecomité van VVSG, deze problematiek uiteraard aan bod gekomen. De heer Marnic De Meulemeester (Open VLD) heeft er bij die gelegenheid op gewezen dat ‘het decreet vandaag nog niet is gestemd’ en VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V) heeft herhaaldelijk en zeer overtuigend gezegd: ‘ik sta er 100% achter en blijf het compromis overal verdedigen’. Diezelfde realiteit verhindert evenwel niet dat – ook vandaag nog – vele collega’s van ECG/VLOFIN/VVOS hun netwerk (discreet) moeten, kunnen en zullen aanspreken en aldus nog stevig aan de kar trekken om alsnog het tij te keren. ECG/VLOFIN/VVOS geven dus nog niet op en zullen volgende dinsdag opnieuw aanwezig zijn in de commissie, alleen al om eenieder te herinneren aan de uitgestoken maar nu blijkbaar teruggetrokken hand…

We houden u verder op de hoogte en doen alles om de belangen van alle onze leden te behartigen.

Geplaatst door in Nieuws op 25-11-2017 om 22u44 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!