Typecontract leningen: update i.f.v. wederbeleggingsvergoeding

Enige tijd geleden velde het Hof van Cassatie een arrest over de toepassing van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest. Op basis van dit arrest werd de wederbeleggingsvergoeding en de uittredingsvergoeding in het nieuwe typecontract beperkt tot maximaal zes maanden interest.

Uit de recente praktijk blijkft dat alle grote Belgische bankinstellingen zich blijven verzetten tegen deze mogelijke ongunstige rechtspraak en deze consequent blijven aanvechten. Onder de voorwaarden dat de wederbeleggingsvergoeding beperkt wordt willen de meeste banken ook geen (of onder slechte voorwaarden) offertes indienen.

Opdat de concurrentie maximaal zou spelen en om de financieringskost voor besturen te beperken heeft de werkgroep VLOFIN-VVSG beslist het typecontract op dat punt te wijzigen. De nieuwe versie van het typecontract bevat niet langer de beperking van wederbeleggingsvergoeding tot zes maanden maar volgt opnieuw de bestaande regeling.

Het staat de besturen natuurlijk vrij om alsnog een beperking op de wederbeleggingsvergoeding of de uittredevergoeding te voorzien.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 20-12-2017 om 18u19 onder Algemeen nieuws en financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!