Decreet lokaal bestuur goedgekeurd

Donderdag 21 december keurde het Vlaams Parlement het decreet lokaal bestuur goed.  Vrijdag 22 december bekrachtigde de Vlaamse regering ook formeel het decreet. Het is nu wachten op de publicatie in het Belgisch staatsblad.  We vermoeden dat dit vrij snel zal gebeuren.  De tekst van het decreet vinden jullie HIER.

Het decreet treedt in werking op 1/1/2019.  Echter treden de overgangsbepalingen betreffende de decretale graden reeds in werking de 10de dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.  De publicatie is dus in het oog te houden.
Voor besturen waar er 1 titularis is voor gemeente en OCMW impliceert dit dat zij de 10de dag na publicatie van rechtswege financieel ( of algemeen ) directeur zijn ( u laat wel best de gemeenteraad kennis nemen daarvan ).  Voor besturen waar er 2 titularissen zijn ( of 1 die slechts 1 bestuur doet ) is er een "stappenplan" dat bij voorkeur voor 1/8/2018 uitmondt in de aanduiding van een financieel directeur.  In principe gebeurt er een oproep door de gemeenteraad en kan je je binnen de 30 d kandidaat stellen.  Eventueel zullen er titels en verdiensten dienen vergeleken te worden. Indien er zich maar 1 kandidaat stelt is deze ook van rechtswege financieel directeur. Het bestuur kan ook kiezen voor aanwerving of bevordering.  Voor zij die "uit de boot" vallen is er minimaal behoud van dienstverband, ancienniteit en loonschalen en kan er aanduiding zijn als adjunct of dient er passende functie op A-niv te worden aangeboden.  Tussen 1/8 en einde 2018 is er geen aanduiding mogelijk waarbij alles doorschuift naar begin 2019.

Zij die uit de boot vallen worden geacht tot 2023 te voldoen aan alle benoemings- en aanwervingsvoorwaarden en laten zich best opnemen in een soort "werfreserve".

in de werkruimte organieke decreten vindt u een ontwerp van aanstellingsbesluit en een organisatienota om eventueel te komen tot een aanduiding. Ongetwijfeld zijn er ook nog heel wat vragen.  We proberen die te verzamelen en ten gepaste tijde zal er verder gecommuniceerd worden. Het kan handig zijn ook je vragen te plaatsen in de werkruimte organieke decreten.  Zo kunnen we desgevallend ook snel antwoorden indien mogelijk.

Samengevat beoogt het decreet:

  1. de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Nogmaals dank ook aan alle collegae die hier de voorbije maanden enorm veel tijd is staken.  Al bij al denk ik dat we tevreden mogen zijn met het bereikte resultaat. We zullen als beroepsvereniging ook iedereen proberen ondersteunen en uiteraard houden we iedereen als lid aan boord.

Wordt vervolgd.

Geplaatst door in Nieuws op 24-12-2017 om 17u29 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!