Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

Enkele jaren terug werkte Audit Vlaanderen een leidraad voor organisatiebeheersing uit. Deze leidraad was een handig hulpmiddel voor besturen die wilden werken aan hun interne organisatie. Audit Vlaanderen zelf gebruikte de leidraad eveneens als kader voor de audits bij lokale besturen.

In de tweede helft van 2017 werkte Audit Vlaanderen aan een herwerking van de leidraad. Het kader hiervoor was dubbel. Enerzijds was er de vraag van de belanghebbenden om het instrument relatief stabiel te houden. Anderzijds is sinds begin 2014 uiteraard heel wat gewijzigd. Audit Vlaanderen heeft, samen met andere belanghebbenden, dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop de leidraad verbeterd kan worden. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Dit decreet zal uiteraard een impact hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Audit Vlaanderen werkte reeds een nieuw geactualiseerde leidraad uit en vraagt hierover feedback aan alle betrokkenen. Indien er dus nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje Audit Vlaanderen. Dit kan tot 11 februari 2018.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 04-01-2018 om 17u12 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!