DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

In functie van een aantal gewijzigde standpunten vanuit ABB werden de reeds eerder gepubliceerde modellen gewijzigd. Zo stelt ABB dat er geen kandidaatstelling vereist is om opgenomen te worden in een wervingsreserve en wordt de proeftijd gekwalificeerd als onderdeel van ‘aard dienstverband’.

Wat de functiebeschrijvingen betreft, bleek het niet evident één en ander in standaardmodellen te vatten. Buiten een algemene wettelijke definitie, wordt immers nergens voorzien hoe een functiebeschrijving eruit dient te zien en welke zaken hierin minimaal opgenomen dienen te worden. Uit de vele ontvangen bestaande functieprofielen moest dan ook snel blijken dat de inhoud zeer verschillend voorkomt. Daarom werden telkens een minimale en een uitgebreide versie voorzien.

Op onze website kunt u volgende modeldocumenten aantreffen:

• MODEL 1: oproeping secretaris(sen);
• MODEL 1: oproeping financieel beheerder(s);
• MODEL 2: organisatievoorstel secretarissen;
• MODEL 2: organisatievoorstel financieel beheerders;
• MODEL 3: kennisname aanstelling van rechtswege;
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 4: functiebeschrijving AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving FD;
• MODEL 4: functiebeschrijving adjunct AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving  adjunct FD;
• MODEL 5: functiebeschrijving AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving FD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct FD (uitgebreide versie).

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 26-02-2018 om 12u01 onder Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!