Is de dubbele handtekening verplicht voor overschrijvingen tussen de gemeente en haar OCMW?

Standpunt ABB: Nee. Geldtransfers tussen rekeningen van de gemeente en die van haar OCMW zijn verrichtingen die kaderen in het thesauriebeheer.

Door de integratie van gemeente en OCMW is er een eenduidige politieke en ambtelijke aansturing en vormen ze voor de beleids- en beheersrapportering één gezamenlijke rapporteringsentiteit. De eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd in de figuur van de gemeenschappelijke algemeen directeur en de gemeenschappelijke financieel directeur.

Daarbij staat de financieel directeur autonoom in voor het thesauriebeheer, weliswaar onder de functionele leiding van de alge­meen directeur en met behoud van de toepassing van de eventuele bepalingen daarover in het organisatiebeheersingssysteem (art. 176 en 272, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur). Daaruit volgt dat de financieel directeur van de gemeente en het OCMW overschrijvingen kan doen tussen rekeningen van de gemeente en die van het OCMW zonder dat die onderworpen zijn aan de verplichte dubbele handtekening.

Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 28-02-2020 om 11u39 onder Algemeen nieuws, BBC en integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!