Kandidaten gezocht voor de nieuwe financieel gerichte thema-audit van Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen is voor de opstart van een nieuwe financieel gerichte thema-audit op zoek naar besturen die de wijze waarop zij hun interne financiële monitoring organiseren, beheren en intern delen willen laten doorlichten. Besturen kunnen zich voor de 2 piloten kandidaat stellen tot 15 september via audit@vlaanderen.be met vermelding ‘oproep piloten thema-audit interne financiële monitoring’. De pilootaudits zullen worden aangevat eind oktober of in de loop van november.   

Voor deze thema-audit worden momenteel onder meer volgende invalshoeken overwogen (voorlopig overzicht waar nog uit kan geschrapt worden en kan aan toegevoegd worden):

  • Het verzamelen, beheren, integreren en/of beschikbaar stellen van
    • informatie over de stand van zaken en verloop van financiële stromen  
    • informatie over operationele stromen met financiële impact

intern binnen de organisatie;

  • Het gebruik van financiële informatie door medewerkers, verantwoordelijken, diensthoofden, het managementteam, …  als opvolgings-, plannings-, verbeterings- en/of bijsturingsinstrument;
  • De wijze waarop de verschillende niveaus binnen organisatie betrokken worden bij het bepalen/uitbouwen van de interne financiële monitoring;
  • Goede praktijken en opportuniteiten omtrent interne monitoring (inclusief data-analyse).

Een nadere afbakening van het thema interne financiële monitoring zal in de loop van september en oktober gebeuren op basis van gesprekken en literatuurstudie. Via de pilootaudits zal in de praktijk worden geëvalueerd of de juiste invalshoeken bekeken worden en welke uit te voeren werkzaamheden efficiënt, effectief en haalbaar zijn.

Deze thema-audit kadert in de reeks thema-audits die specifiek gericht zijn op de financiële processen van lokale besturen. Volgend op de uitrol van de audits over het thema geldmiddelen en het thema financiële processen m.b.t. aankopen, zal in het najaar 2021 een nieuwe thema-audit gericht op de interne financiële monitoring van start gaan door de uitvoering van 2 pilootaudits. Uit eerdere audits blijkt namelijk dat gerichte monitoring een terugkerend werkpunt is om risico’s m.b.t. financiële processen beter te beheersen.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 28-07-2021 om 17u16 onder Ongecategoriseerd

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!