Adviesvraag Vlaamse regering aan Vlofin over regiodecreet en aanpassing DLB

De Vlaamse regering heeft de viceminister-president tevens minister van binnenlands bestuur, de heer Bart Somers, gemachtigd om Vlofin om advies te vragen over het ontwerp van Regiodecreet en het ontwerp van decreet tot aanpassing van het DLB.

Graag roepen we alle Vlaamse (Adjunct) Financieel directeuren op om beide dossiers te raadplegen en eventuele opmerkingen/suggesties zo snel als mogelijk te delen via info@vlofin.be. Alle reacties worden gebundeld tegen 11 mei aanstaande, zodat we tijdig een consistent en breed gedragen advies kunnen uitbrengen aan de bevoegde minister.

Via deze link kan je de beide dossiers raadplegen:

Dossier Regiovorming

Dossier wijziging Decreet Lokaal Bestuur

 

Alvast van harte dank voor jullie medewerking.

 

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 29-04-2022 om 15u03 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!