Fiscale notificatie door notarissen nog/opnieuw verplicht?

Voor de verplichte fiscale notificaties door notarissen aan gemeenten en provincies werd de verwijzing naar de ligging van het goed uit de Belgische wetgeving geschrapt.
De Vlaamse regelgeving verwijst hiervoor dan weer enkel naar het WIB, waardoor er al een tijdje geen wettelijke/decretale basis meer bestaat om de gemeenten en provincies hierover aan te schrijven.

Vlofin volgt dit dossier nauwgezet op. Ondertussen kon al worden bevestigd dat de uitbreiding voor het versturen van de fiscale notificaties naar gemeenten waar het goed gelegen is, zal worden opgenomen in een voorontwerp van decreetwijziging. Na de goedkeuring ervan door het kabinet zullen we de tekst dan samen met VVSG verder kunnen aftoetsen binnen de 'Cotax' werkgroep. Daarna kan het de gewone legistieke weg volgen.


Het voorontwerp bevat ook nog andere wijzigingen aan het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Dit dossier is mede dankzij Vlofin en VVSG op weg naar een goede oplossing voor de lokale besturen.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 31-05-2022 om 09u31 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!