Vrijwillige aansluiting van gemeenten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds

Na de wet van 18.05.2022 is nu ook op 30 juni 2022 de wet van 3 juni 2022 tot wijziging van de wet van 24.10.2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze wet wijzigt vanaf 01.01.2024 de overnameregels in het kader van een vrijwillige aansluiting van een provinciaal of plaatselijk bestuur bij het Gesolidariseerd pensioenfonds (GPF). Daarnaast verduidelijkt de wet de formaliteiten die een provinciaal of plaatselijk bestuur in acht moet nemen in het kader van de procedure tot vrijwillige aansluiting. Ten slotte wijzigt de wet het betalingscircuit waardoor de pensioeninstelling de aan de RSZ verschuldigde pensioenbijdragen voortaan zal storten aan het provinciaal of plaatselijke bestuur.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 15-07-2022 om 17u04 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!