Werken in eigen beheer bij de technische diensten

Afgelopen jaar hield Audit Vlaanderen een thema-audit in een 15-tal besturen over “Werken in eigen beheer: technische diensten”.

De resultaten van deze audit (https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-thema-audit-werken-in-eigen-beheer-bij-de-technische-diensten) zijn voor heel wat besturen ronduit alarmerend. Van fraude (met tankkaarten) binnen het wagenpark, over het niet respecteren van de wetgeving overheidsopdrachten, tot het vervreemden van materialen.

Wellicht zal jouw gemeente het op veel vlakken niet zo slecht doen, daar gaan we voor het grootste deel nog steeds vanuit. Anderzijds moeten we als financieel directeur blijvend alert zijn en erover waken dat misbruiken maximaal worden uitgesloten.

Ook het kabinet Somers heeft de noodzaak aan bijkomende acties aangevoeld. Lees hier hun presentatie die de essentie van het globaal rapport weergeeft. Zeker zinvol voor ieder van ons om eens door te nemen.

Ook zouden er plannen zijn om bijkomende acties te nemen waarbij per gemeente een individuele risico-inschatting dient gemaakt te worden aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst. Met deze info kan je er misschien voor zorgen dat eventuele inconsistenties in het eigen systeem of processen al zijn weggewerkt tegen het ogenblik waarop deze risico-inschatting dient te gebeuren.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 15-07-2022 om 17u30 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!