Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Onderstaande tabel toont de concrete bedragen per bestuur.

Bekijk het detailoverzicht per bestuur hier.

Deze extra Vlaamse middelen voor de lokale besturen vormen een aparte algemene financieringsstroom die losstaat van het gemeentefonds en geboekt wordt op AR 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies). Deze stroom wordt integraal uitbetaald aan de gemeente, de verdeling gemeente/OCMW zoals die voor het gemeentefonds wordt toegepast is hier niet van toepassing!

Er volgt ook nog een nieuwsbrief van ABB waarin deze stroom wordt opgenomen samen met de boekhoudkundige verwerking.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 29-09-2022 om 17u52 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!