Vlaamse middelen ter ondersteuning van de lokale besturen

De lokale besturen zijn volop hun meerjarenplannen aan het aanpassen en nog op zoek naar middelen om het hoofd te kunnen bieden aan o.m. de uit de pan swingende personeels- en energiekosten. Eerder berichtten we jullie al dat er extra minddelen vanuit Vlaanderen mogen worden verwacht. Dit kondigde de minister president alvast aan in zijn septemberverklaring. Ondertussen gaf de Vlaamse Regering ook op 7 oktober 2022 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023. Vlofin bestudeerde dit voorontwerp alvast voor jullie en zet hieronder de belangrijkste krijtlijnen van de twee grootste tussenkomsten op een rijtje. Ook de bedragen waarop de lokale besturen kunnen rekenen onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering vind je hier terug. Het volledige ontwerpbesluit met bijlagen kan je nalezen onder de beslissingen van de Vlaamse regering.

Versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW’s

Vanaf 2022 tot en met 2024 wordt jaarlijks een subsidie voor de Vlaamse OCMW's voorzien voor de algemene versterking van hun capaciteit omwille van de gestegen noden van burgers door de energiecrisis. De subsidie bedraagt 2 miljoen euro voor 2022, 8.580.000 euro voor 2023 en 8.580.000 euro voor 2024. De subsidies worden verdeeld volgens het aantal inwoners op 1 januari 2022, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De subsidies worden als algemene werkingssubsidies aan de OCMW’s toegekend. Het gebruik van deze financiering wordt gemonitord via een deelrapportcode in de jaarrekening. Er is voor de toekenning van de subsidies, geen voorafgaande controle vereist. De subsidies worden voor het volledige bedrag aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn betaald, op uiterlijk 28 februari 2023 voor de subsidies voor de jaren 2022 en 2023 en op uiterlijk 31 december 2024 voor de subsidie voor het jaar 2024.

Raadpleeg hier de lijst met de aandelen voor jouw OCMW

Financiële ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de Vlaamse gemeenten ingeschreven, als financiële ondersteuning omwille van de inflatie. De subsidie bedraagt 94 miljoen euro voor 2023, 124 miljoen euro voor 2024 en 149 miljoen euro voor 2025.

De subsidies voor 2023, 2024 en 2025 worden als volgt verdeeld:
1° 0,5% aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
2° 95,5% aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest, op basis van hun definitieve aandelen in het Gemeentefonds voor 2021;
3° 4% aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest, op basis van hun definitieve aandelen in de dotatie voor open ruimte voor 2022.

De subsidies worden als algemene werkingssubsidies aan de Vlaamse gemeenten toegekend. De gemeenten moeten geen specifieke verantwoording verstrekken over het gebruik ervan. Er is voor de toekenning van de subsidies geen voorafgaande controle vereist. De subsidies worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op uiterlijk 31 december van 2023, 2024 en 2025.

Raadpleeg hier de lijst met definitieve aandelen voor jouw gemeente

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 10-10-2022 om 21u38 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!