Federale dotaties politiezone begroting 2022 bekend

Krijg je de aanpassing van het meerjarenplan nog steeds niet rond in je gemeente? Wordt er telkens opnieuw uitgekeken naar nieuwe belangrijke financiële informatie, vooraleer er ingrijpende beslissingen worden genomen? Wel, dan brengt dit bericht over de politiedotaties je misschien een stap in de goede richting. Minister Verlinden maakte op 19 oktober 2022 immers, onder voorbehoud van goedkeuring van de ontwerpen van KB's door de Ministerraad, de referentiebedragen van de federale dotaties voor de politiebegroting 2022 bekend. De bijzonder rekenplichtigen kunnen de bedragen voor hun zone opgelijst in bijlage 2 van het bericht opnemen in hun begrotingswijziging voor 2022 en kunnen op basis hiervan de politiedotatie voor 2023 berekenen voor de gemeente. De begeleidende brief en bijhorende instructies (bijlage 1) bieden hiervoor de nodige omkadering.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 19-10-2022 om 20u19 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!