Het nieuwe Rechtspositiebesluit van kracht vanaf 18 maart 2023

Op 8 maart 2023 werd het nieuwe Rechtspositiebesluit (of het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking.

Dit besluit met 82 artikelen zal de lokale besturen vanaf 18 maart 2023 meer en nieuwe mogelijkheden geven tot innovatie en optimalisatie van de lokale rechtspositieregeling voor het personeel.

Het nieuwe Rechtspositiebesluit stelt dat de huidige lokale rechtspositieregelingen van kracht kunnen blijven op voorwaarde dat deze niet strijdig zijn met andere wettelijke bepalingen. De besturen dienen zich dus enkel verplicht te conformeren naar de nieuwe bepaling inzake onregelmatige prestaties voor het verzorgend personeel in een erkende dienst voor gezinszorg (cfr. art. 45, § 2 BVR RPR) en dit uiterlijk op 1 januari 2024.

Bekijk hier de presentatie van Marijke De Lange (VVSG) over de nieuwe RPR. Deze toelichting bracht ze op 16 februari jl. tijdens de provinciale vergadering van Vlofin in Vlaams-Brabant.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 17-03-2023 om 15u30 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!