Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op 3 maart jl. haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen. Dat geeft eenzelfde rechtsbescherming aan contractuele en statutaire personeelsleden bij een dienstbeëindiging. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 17-03-2023 om 17u00 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!