Wijzigingen Decreet Lokaal Bestuur

Op 29 maart 2023 werd het Decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wijzigingsdecreet gaat verder op de wijzigingen die met het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021 zijn aangebracht.

Enkele wijzigingen opgenomen in dit recente wijzigingsdecreet zijn:

 • verschillende bepalingen rond fusies en het gelijktijdig oprichten of wijzigen van (een) district(en);
 • de RPR van het personeel van een autonome verzorgingsinstelling/ziekenhuis;
 • bepalingen rond de overdracht van personeel binnen de gemeentelijke (publiek-rechtelijke) groep;
 • een aantal bepalingen rond tucht;
 • verschillende verbeteringen inzake lokale financiën.

Wat betreft de verbeteringen inzake lokale financiën vind je o.m. volgende zaken terug:

 • Lokale besturen kunnen hun debiteurenbeleid inzetten om armoede te bestrijden;
 • Het begrip “kredieten” wordt verduidelijkt;
 • Er wordt een regeling voorzien om kredieten voor het lopende jaar vast te kunnen stellen in het jaar zelf, voor het geval er op 1 januari geen vastgesteld meerjarenplan is;
 • De regeling over overdracht van kredieten wordt verduidelijkt;
 • De dubbele handtekening van de algemeen directeur en de financieel directeur in het kader van een gezamenlijk thesauriebeheer tussen de gemeente en het OCMW is niet langer vereist;
 • Bij een differentiëring van de gemeentelijke tarieven voor opcentiemen op de onroerende voorheffing moet de gemeenteraad zowel lagere als hogere tarieven ten opzichte van een vastgesteld basistarief kunnen vaststellen;
 • OCMW’s kunnen net als gemeenten met een retributiereglement een billijke vergoeding vragen voor verstrekte diensten.
 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 04-05-2023 om 11u21 onder Ongecategoriseerd

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!