BTW formaliteiten werkelijk gebruik

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceert een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen. Ook lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen, worden met deze verplichting geconfronteerd.

De gemengde btw-plichtigen die op 31 december 2022 reeds hun recht op btw-aftrek uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik dienen in twee fasen formaliteiten te vervullen:

  • FASE 1: de kennisgeving doen van de startdatum van het werkelijke gebruik vóór 30 juni 2023;
  • FASE 2:bepaalde gegevens meedelen in de btw-aangifte: de gegevens met betrekking tot het werkelijk gebruik moet u meedelen in de periodieke btw-aangifte van het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024) of van de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

Voor alle duidelijkheid: de verplichting geldt enkel voor gemengde btw-plichtigen welke periodieke aangiften indienen met gemengde (vrijgestelde en belaste) omzet. Wanneer u geen bedragen opneemt in Vak 00 van de aangifte dient u deze formaliteiten dus NIET te vervullen.

Voor meer info dienaangaande verwijzen we naar de gezamenlijke nieuwsbrieven van GD&A Advocaten en Q&A van juni en december 2022.

Het stappenplan voor fase 1 vind je hier.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 26-06-2023 om 12u32 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!