Bedragen diverse federale politiedotaties 2023 onder voorbehoud van goedkeuring

De verschillende ontwerpen voor de koninklijke besluiten met de bedragen voor de federale politiedotaties 2023 zullen na advies van de inspecteur generaal van financiën bij de federale politie en de raad van burgemeesters binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad.

Vlofin kon de bedragen al inkijken zodat hier al rekening mee kan worden gehouden bij de budgetopmaak 2024 van de politiezone en desgevallend bij de aanpassing van het meerjarenplan van de betrokken lokale besturen.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 05-10-2023 om 17u34 onder Algemeen nieuws

Reacties (2)

 1. Stefan,
  Mogen we deze bedragen al inschrijven in de BW 2023, en ze vervolgens al gebruiken als basis voor de B-2024 ?
  Of moeten we nog even afwachten ?
  Alvast bedankt.
  Pieter Hendrix - Hoegaarden - PZ Getevallei

  door Pieter HENDRIX op 11/10/2023 13:15

 2. antwoord van mevrouw INA FOCKE
  Diensthoofd – Toezicht
  Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen:
  Mijnheer de bijzonder rekenplichtige,

  De bedragen vermeld in de ontwerp KB’s kunnen pas opgenomen worden in de begroting 2023 na ondertekening door de Koning en publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad of na officiële mededeling van nieuwe ramingen door de Minister.
  De aangehaalde website wordt inderdaad niet meer bijgewerkt door de directie politiebeheer van de FOD Binnenlandse Zaken. U kan zich voor 2023 baseren op de bedragen meegegeven in PLP62, aangevuld met publicaties in het Belgisch Staatsblad. Tot op heden werd voor 2023 bovenop de PLP enkel de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie 2022 en de bekendmaking van de cijfers vanuit het VVF 2023 gepubliceerd.
  Voor 2024 werden nog geen ramingen (bij PLP) bekendgemaakt door de minister.

  Jeroen Bosman
  Financieel directeur - bijzonder rekenplichtige
  Gemeente LEBBEKE

  door Jeroen BOSMAN op 19/10/2023 18:50

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!