BBC besluit voor meerjarenplan 2026-2031 verschenen in het staatsblad

Het besluit tot wijziging van het BVR 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen is op 11 oktober 2023 in het Staatsblad verschenen. Dit besluit moet de transparantie, de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de raadsleden verhogen.

Volgende wijzigingen worden aangebracht:;

  • Ieder beleidsrapport dat de raadsleden ontvangen moet gemakkelijk digitaal doorzoekbaar zijn met een automatische zoekfunctie, zoals de CTRL-F-functie;

  • De strategische nota en de beleidsevaluatie in de jaarrekening moeten voortaan een expliciete beleidsverklaring bevatten en moet een globaal overzicht geven van alle beleidsdoelstellingen;

  • Het financiële doelstellingenplan, onderdeel van de financiële nota van het meerjarenplan, en doelstellingenrekening in de jaarrekening, bevatten voortaan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet;

  • Voor bepaalde onderdelen van de beleidsrapporten wordt de verplichting ingeschreven om de nieuwe planning systematisch te vergelijken met de vorige planning die de raad had vastgesteld. Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan zullen de aangepaste gegevens steeds vergeleken worden met die uit het originele meerjarenplan. Bij elke volgende aanpassing zal de vergelijking gemaakt worden met de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan die de raadsleden hebben vastgesteld;

  • De staat van het financieel evenwicht in de jaarrekening bevat voortaan ook de cijfers die voor de respectievelijke indicatoren zijn opgenomen in de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening voor het vorige boekjaar;

  • De evaluatie van de kredieten bevat naast de uitgaven en de ontvangsten voor het boekjaar waarover gerapporteerd wordt en de ramingen die daarvoor waren opgenomen in het meerjarenplan, of de laatste vastgestelde aanpassing ervan, voortaan ook de uitgaven en de ontvangsten die zijn opgenomen in de evaluatie van de kredieten in de jaarrekening voor het vorige boekjaar.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 12-10-2023 om 09u46 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!