Publieke consultatie over de nieuwe VREG-tariefmethodologie

Momenteel organiseert de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een consultatieronde over een voorstel van nieuwe tariefmethodologie voor elektriciteit en aardgas voor de periode 2025-2028. In die tariefmethodologie legt de VREG het toegelaten inkomen vast van de distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, zeg maar het raamwerk voor de kosten die ze aan burgers en bedrijven mogen aanrekenen voor het exploiteren, onderhouden en uitbreiden van de netten.

Zoals u weet, zijn de distributienetbeheerders voor 100% in gemeentelijke handen, verenigd in het bedrijf Fluvius. Voor de gemeenten is het dan ook cruciaal dat de tariefmethodologie het mogelijk maakt dat de netbeheerders de enorme investeringen waar ze voor staan in het kader van de energietransitie kunnen uitvoeren, én financieren met eigen of vreemd vermogen tegen marktconforme voorwaarden, met garanties voor de financiële gezondheid op middellange en lange termijn van Fluvius en de netbeheerders. Daarnaast zijn de gemeenten uiteraard ook bezorgd over het effect van dit voorstel van nieuwe tariefmethodologie op de toekomstige dividendstroom.

De VVSG heeft zich de voorbije weken over dit dossier gebogen en beslist om een aantal belangrijke bedenkingen bij dit voorstel van nieuwe tariefmethodologie aan de VREG te bezorgen. Uiteraard zou het een sterk signaal zijn als ook zo veel mogelijk gemeenten dit doen.

Sluit uw bestuur zich aan bij de bezorgdheden van de VVSG? Dien uw reactie in op de publieke consultatie door de VREG.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 24-04-2024 om 16u10 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!