Vlofin stelt voor om annuïteiten De Lijn vervroegd terug te betalen

Heel wat lokale besturen betalen, net zoals de provincies en Vlaanderen, nog steeds een jaarlijkse annuïteit aan De Lijn. Inmiddels werden met de Vlaamse overheid en de provincies afspraken gemaak rond een eenmalige terugbetaling. Gezien de bedragen hiervan veelal in omvang beperkt blijven betekent dit een administratieve vereenvoudiging voor beide partijen.

Voor de gemeenten stellen ze eenzelfde regeling voor, waarbij naast de betaling van de jaarlijkse annuïteit voor 2024 ook het resterend kapitaal vervroegd wordt terugbetaald, verhoogd met de rente voor 2025. De lijst met bedragen voor alle betrokken gemeenten vind je alvast in de bijgevoegde excellijst.

Er volgt echter nog een formele communicatie vanuit De Lijn aan alle respectievelijke gemeenten, waarin het verschuldigde bedrag en de te betalen intresten zullen opgenomen worden, alsook de kwijtgescholden intresten. De terugbetaling zal gebeuren op 29 oktober 2024 (datum 2e voorschot APB). Gemeenten zullen er nog altijd voor kunnen kiezen om niet vervroegd terug te betalen, al zal dit bij de meesten wellicht niet het geval zijn. VVSG deed alvast een korte rondvraag bij de 11 gemeenten met de relatief hoogste uitstaande schulden en hiervan waren 9 op de 11 het idee genegen.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 30-05-2024 om 16u03 onder Ongecategoriseerd

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!