Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Mee te delen gegevens in de periodieke btw-aangifte

Op 23 mei 2024 gaf de FOD Financiën meer duidelijkheid over de ministeriële toleranties die voor bovenvermelde mededeling van toepassing zijn op de lokale besturen. De provincies, gemeenten en de openbare instellingen die gedeeltelijke belastingplichtige zijn moeten enkel deze gegevens meedelen wanneer zij voor hun handelingen binnen de werkingssfeer van de btw (belaste en vrijgestelde handelingen) gemengde belastingplichtige zijn én geopteerd hebben voor een btw-aftrek overeenkomstig het werkelijk gebruik. Zij zijn ontheven van de rapporteringsverplichting voor de handelingen die zij als niet-belastingplichtige stellen (buiten de werkingssfeer van de btw).

Zij die het werkelijk gebruik toepassen moeten de gegevens over het werkelijk gebruik voor 2023 opnemen op basis van schattingen. Dat moet ten laatste in de btw-aangifte over het tweede kwartaal 2024 of juni 2024 gebeuren, in te dienen uiterlijk 9 augustus 2024 (24 juli 2024 voor maandindieners die de maandelijkse teruggaaf wensen te genieten). Die tolerantie blijft. De definitieve cijfers moeten later dit jaar niet meegedeeld worden in de periodieke btw-aangifte over het derde kwartaal 2024 of november 2024. Belastingplichtigen die al schattingen hebben meegedeeld voor het jaar 2023, moeten dus dit jaar geen mededeling meer doen.

De gegevens over het werkelijk gebruik voor 2022 moeten niet meegedeeld worden, noch door de gemengde, noch door de gedeeltelijke belastingplichtigen.

Meer info vind je in het bericht van de FOD.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 04-06-2024 om 12u59 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!