Aanvullende informatie nieuwe ontslagregeling statutaire personeelsleden

Statutaire personeelsleden zullen alleen hun pensioenrechten verliezen bij ontslag om een dringende reden die verband houdt met feiten die door de wetten en decreten als een misdaad worden beschouwd. Die aanvulling op de nieuwe ontslagregeling voor statutaire personeelsleden bij lokale en provinciale besturen kwam er na overleg met de Federale Pensioendienst en werd bevestigd door de bevoegde federale minister.

Besturen moeten in hun ontslagbeslissingen om dringende reden uitdrukkelijk vermelden of de feiten die aan het ontslag ten grondslag liggen al dan niet als een misdaad moeten worden beschouwd.

Lees meer over de impact van die nieuwe informatie.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 25-06-2024 om 16u30 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!