Posts onder Algemeen nieuws

17/06/2024 09:14
Financiële diensten voor gemeenten door de Deposito-en Consignatiekas

06/06/2024 13:44
Presentatie Turbo 2.0 webinar "Overheidsopdrachten - nieuwe voorschottenregeling en publicatieplicht”

04/06/2024 12:59
Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Mee te delen gegevens in de periodieke btw-aangifte

30/05/2024 16:17
Vlofin congres te Leuven: U was weer geweldig!

31/05/2024 14:50
Nieuw decreet belastingen verschenen in het staatsblad

30/05/2024 16:09
Uitkeringen verkeersboetefonds per politiezone

30/05/2024 15:49
Gewijzigde polisvoorwaarden beroepsverzekering Vlofin bij Ethias

16/05/2024 08:35
Vacature financieel directeur Dendermonde

14/05/2024 08:46
Nieuwe betalingsregels overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2025

08/05/2024 16:11
Deelnamelink webinars Turbo 2.0 beschikbaar

08/05/2024 15:55
Afrekening gemeentelijke inkomsten aanvullende personenbelasting 2023

08/05/2024 15:45
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceert eindrapport over hervorming Gemeentefonds

24/04/2024 16:10
Publieke consultatie over de nieuwe VREG-tariefmethodologie

23/04/2024 11:55
Vacature stafmedewerker financiën provincie West-Vlaanderen

23/04/2024 11:23
Geactualiseerde procedureregels voor gemeente- en provinciebelastingen op komst

12/04/2024 16:27
Ontdek de nieuwe kwartaalblik van VVSG over de lokale financien

03/04/2024 13:02
Ontdek wat er verandert in BBC 3.0

12/04/2024 16:02
Beurs lokaal bestuurlijk talent voor masteropleiding verlengd

12/04/2024 15:58
BTW - deadline rapportering inzake werkelijk gebruik verschoven naar 20 juli 2024

08/04/2024 15:33
Turbo 2.0 sessies juni 2024 - save the date!

28/03/2024 09:43
Raad van State nuanceert verder de verplichting om een substantiële onregelmatigheid te doen regulariseren

14/03/2024 09:20
Vacature financieel directeur Komen-Waasten

08/03/2024 14:19
Nieuwe voorschottenregeling bij overheidsopdrachten

27/02/2024 20:06
Vlofin congres 24-25 mei 2024 te Leuven

14/02/2024 11:31
Check je Vlofin profielgegevens

27/02/2024 19:56
Europese Commissie introduceert nieuwe de-minimisverordeningen

14/02/2024 11:13
Seminaries Deontologie en Integriteit

23/01/2024 11:14
TURBO programma voor beginnende (adjunct) financieel directeurs

09/01/2024 09:12
De Deposito- en consignatiekas lanceert nu ook een aanbod van leningen voor gemeenten

09/01/2024 09:06
Drempel voor delegatie beslissingen politieraad buitengewone dienst

05/01/2024 15:06
Nieuwe voorschottenregeling voor een betere KMO-toegang bij overheidsopdrachten

03/01/2024 17:07
Geen retributie mogelijk voor doorrekenen aanmaningskosten GAS boetes

29/12/2023 17:11
Gelukkig nieuwjaar!

29/12/2023 17:06
Impact van tijdelijke maatregel dienstencheques voor de lokale besturen

29/11/2023 16:43
Haard- en standplaatstoelageverhoging

17/11/2023 17:39
Procedure lokale belastingen wordt aangepast

17/11/2023 15:49
Cyber Response Team ABB - aanspreekpunt digitale bedreigingen

17/11/2023 15:16
Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten vanaf 1/1/2024

17/11/2023 08:22
Begrotingsrichtlijnen lokale politie

27/10/2023 11:05
Derde prijs Servantes Award 2023

19/10/2023 14:48
Wanneer het meerjarenplan aanpassen in najaar 2024?

12/10/2023 09:46
BBC besluit voor meerjarenplan 2026-2031 verschenen in het staatsblad

05/10/2023 17:41
Nieuwe methodiek ramingen onroerende voorheffing - cijfers in aantocht

05/10/2023 17:34
Bedragen diverse federale politiedotaties 2023 onder voorbehoud van goedkeuring

27/09/2023 10:15
Septemberverklaring Vlaamse regering: Elia compensatie lokale besturen verdwijnt

08/09/2023 14:49
Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

05/09/2023 16:50
Vacature financieel directeur Heusden-Zolder

01/09/2023 15:52
Nieuwe wet op de schulden van de consument van toepassing vanaf 1 september

01/09/2023 15:24
Financiën van de lokale besturen na enkele uitdagende jaren

01/09/2023 15:13
Terugbetaling van gemeentelijke geschenkbonnen aan lokale handelaars - met of zonder BTW ?

01/09/2023 14:56
Nieuwe omzendbrief over verlaagde subsidie voor begunstigden van tijdelijke bescherming

23/08/2023 15:46
Vacature financieel directeur Zelzate

24/07/2023 15:55
Vacature financieel directeur Stabroek

28/06/2023 12:37
BTW regeling energiefactuur: nieuwe circulaire FOD Financiën over interpretatie zakelijk gebruik

27/06/2023 14:53
Nieuwe regels rond register van bekendmaking van reglementen en verordeningen in voege vanaf 6 juli 2023

26/06/2023 12:32
BTW formaliteiten werkelijk gebruik

26/06/2023 12:27
Aanpassing statuten VZW's voor 1 januari 2024

26/06/2023 12:21
BBC schema's jaarrekening 2022

26/06/2023 12:14
Nieuwe BTW regeling op de energiefactuur vanaf 1 juli 2023 - let op: actie vereist vóór 1/7/23!

30/05/2023 17:16
Herbeleef de studiedag van 11 mei jl.

30/05/2023 16:58
Controletool ABB beleidsrapporten

30/05/2023 16:35
BBC 3.0

30/05/2023 16:31
Betalingstermijnen gemeente en OCMW

23/05/2023 10:36
Nieuw initiatief van Vlofin: de Turbo 2.0 webinars!

05/05/2023 16:27
Vacature financieel directeur Stabroek

05/05/2023 16:10
Vacature financieel directeur Boortmeerbeek

04/05/2023 11:10
Verlenging financiering voor vluchtelingen Oekraïne

04/05/2023 11:06
Sterke verhoging verwijlintresten bij laattijdige betaling overheidsopdrachten

04/05/2023 10:57
Nieuwe ABB website Lokaal Bestuur

04/05/2023 10:53
Studiebeurs voor lokaal bestuurlijk talent

17/03/2023 17:00
Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

17/03/2023 16:57
Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen

17/03/2023 16:54
Nieuwe burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeenten

17/03/2023 16:51
Ben je nog mee met de beslissingen van de Vlaamse regering?

17/03/2023 16:49
Ben jij klaar voor de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten?

17/03/2023 16:16
Tip voor het vermijden van technische opmerkingen bij de beleidsrapporten

17/03/2023 15:56
Raamovereenkomst maaltijdcheques facilitair bedrijf Vlaanderen

17/03/2023 15:30
Het nieuwe Rechtspositiebesluit van kracht vanaf 18 maart 2023

07/02/2023 16:42
Vacature waarnemend financieel directeur Boortmeerbeek

29/01/2023 21:49
Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie

29/01/2023 21:26
Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen op komst

29/01/2023 21:13
Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

02/01/2023 13:57
Nieuwjaarswoord van de voorzitter

02/01/2023 13:53
Diverse subsidies VIA6-akkoord

02/01/2023 13:48
Voorschotten voor opdrachtnemers getroffen door oorlog in Oekraïne

17/12/2022 17:37
Partneropleiding in de kijker: Debiteurenbeheer voor lokale besturen

01/12/2022 14:28
Fiscale notificaties door notarissen

16/11/2022 09:16
Bevraging gebruik typebestek leningen

01/11/2022 21:15
Subsidiebedragen voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in 160 lokale besturen goedgekeurd

01/11/2022 21:08
Regiodecreet definitief goedgekeurd

01/11/2022 20:53
Politiezones: bedrag van tweede schijf voor het verkeersveiligheidsfonds 2023 (2e schijf saldo 2018) bekend + omzendbrief maaltijdcheques

27/10/2022 18:06
Bekendmaking nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasing

19/10/2022 20:19
Federale dotaties politiezone begroting 2022 bekend

10/10/2022 21:38
Vlaamse middelen ter ondersteuning van de lokale besturen

29/09/2022 17:52
Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

28/09/2022 20:52
Evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden

28/09/2022 20:43
Ramingen aanvullende personenbelasting - bericht FOD Financiën

28/09/2022 20:31
Overlijden Eric Verheyden

23/09/2022 16:38
Raming van ontvangsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing - praktijkcases Antwerpen, Gent, Leuven en Harelbeke

13/09/2022 17:03
Lokale belastingen: 2 praktische opleidingen op úw maat

29/08/2022 15:39
Aan de slag met het budget voor mondiaal beleid

03/08/2022 10:01
Audit Vlaanderen - prioriteiten in de auditplanning

26/07/2022 21:49
Renteverhoging ECB maakt komaf met negatieve rente op zichtrekeningen van lokale besturen

15/07/2022 17:39
BBC forum Agentschap Binnenlands Bestuur

15/07/2022 17:30
Werken in eigen beheer bij de technische diensten

15/07/2022 17:21
Problematiek loonmotor - SSGPI

15/07/2022 17:04
Vrijwillige aansluiting van gemeenten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds

15/07/2022 16:54
Single Digital Gateway: is jouw bestuur er klaar voor?

15/07/2022 16:52
Resultaten VVSG bevraging financiële toestand lokale besturen

15/07/2022 16:35
Belfius studie lokale financiën

15/07/2022 16:28
Huisvesting Oekraïense vluchtelingen - nieuwe financiële ondersteuning voor lokale besturen

15/07/2022 16:18
Bezwaartermijn lokale belastingen

15/07/2022 14:22
Vacature financieel directeur Kortenaken

31/05/2022 09:31
Fiscale notificatie door notarissen nog/opnieuw verplicht?

28/05/2022 22:05
Boekhoudfiche toetreding Prolocus beschikbaar

28/05/2022 22:03
Nieuw: de besluitendatabank

28/05/2022 21:56
Videoreeks aan de slag met de BBC beleidsdocumenten

11/05/2022 11:31
Dankwoord

29/04/2022 16:44
Betaal tijdig je Vlofin lidgeld voor 2022

29/04/2022 15:19
Vlofin infosessie “Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)”

29/04/2022 15:03
Adviesvraag Vlaamse regering aan Vlofin over regiodecreet en aanpassing DLB

26/04/2022 16:07
De resultaten van onze ledenbevraging zijn bekend

25/03/2022 09:15
Vlaams congres Back to basics te Brugge op 6 & 7 mei 2022 - schrijf je nu in

16/03/2022 16:57
Depositorekening deposito en consignatiekas operationeel

16/03/2022 16:47
Aandachtspunt jaarrekening 2021 voor de penhoudende gemeenten vaccinatiecentra

24/02/2022 21:56
Enquête Vlofin vzw

24/02/2022 21:52
Overheid creëert nieuw mini-Belfius

24/02/2022 21:41
Ken jij de BBC tools van ABB?

24/02/2022 21:30
Zorg dat je lopende subsidieaanvragen bij het agentschap wegen en verkeer (AWV) gerapporteerd staan in de BBC!

28/01/2022 17:09
Vlaams congres Brugge: save the date!

28/01/2022 16:53
Rondvraag Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over het gebruik van factoring bij lokale besturen

28/01/2022 16:43
Ledenonderzoek Vlofin vzw door Public Minds

28/01/2022 16:16
BBC evaluatie door ABB

06/01/2022 09:42
Beste wensen voor 2022!

03/10/2021 18:30
De nieuwe 'Filbert Academy' brochure voor 2021-2022 is klaar!

22/09/2021 18:10
Vacature financieel directeur Turnhout

16/07/2021 13:36
Doorstaan al jouw financiële processen de toets van functiescheiding?

01/07/2021 12:10
Vacature financieel directeur Linkebeek

10/02/2021 18:06
Vaccinatiecentra - boekhoudkundige verwerking

26/10/2020 12:28
De generieke functiebeschrijving is een feit!

20/05/2020 16:26
Filbert Academy

20/03/2020 17:55
Webinar GD&A: Autonome gemeentebedrijven en winstoogmerk

19/03/2020 11:49
Nieuwe polisvoorwaarden beroepsverzekering Ethias

19/03/2020 10:55
Maatregelen Coronavirus - uitstel studiedag 7 mei 2020

28/02/2020 11:39
Is de dubbele handtekening verplicht voor overschrijvingen tussen de gemeente en haar OCMW?

03/01/2020 11:55
Turbo 2020: opleidingsaanbod voor starters

08/11/2019 14:49
Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur lokale besturen

30/01/2019 17:28
Nieuw rapport Audit Vlaanderen over 2e reeks organisatie-audits

11/01/2019 16:30
Wijziging maatschappelijke zetel Vlofin vzw

03/10/2018 16:27
Turbo - herhaling wegens groot succes

19/09/2018 12:24
Opleiding aanvullende pensioenen

14/08/2018 10:05
Vorming voor nieuw verkozen raadsleden

26/04/2018 14:03
Leidraad organisatiebeheersing geactualiseerd

13/04/2018 16:40
Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

10/04/2018 09:16
Vacatures financieel directeur

26/02/2018 12:01
DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

07/02/2018 10:28
Toch een indexing van lonen en sociale uitkeringen in 2018?

01/02/2018 17:58
FAQ overgangsbepalingen DLB

01/02/2018 17:42
Turbo opleiding voorjaar 2018 op komst

16/01/2018 10:41
Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

04/01/2018 17:12
Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

04/01/2018 16:59
Drempels wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd

20/12/2017 18:19
Typecontract leningen: update i.f.v. wederbeleggingsvergoeding

27/10/2017 17:38
Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

17/10/2017 16:32
Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

12/10/2017 21:56
Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

26/09/2017 16:14
Modernisering van het insolventierecht

12/09/2017 10:58
Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

14/08/2017 21:54
Vaste boekenprijs - maximale korting

14/08/2017 21:10
Hervorming pensioenen en hun financiering : belangrijke wijzigingen op komst

01/07/2017 21:30
Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 30/6 !!

31/05/2017 22:17
Jaarverslag 2016 Audit Vlaanderen

14/05/2017 22:34
Nieuwe wet overheidsopdrachten ...

02/03/2017 09:24
RSZ : manuele doorstortingen vanaf 2017 ...

27/02/2017 16:02
Afkicken van e-mail & trends en ontwikkelingen in betaalverkeer, digitale facturatie en cybercrime

20/02/2017 19:49
Opgelet : nieuw rekeningnummer voor stortingen bedrijfsvoorheffing

29/12/2016 18:05
Beste wensen voor 2017!

22/12/2016 11:18
Borgstelling bijzonder rekenplichtingen HVZ: afgeschaft

10/12/2016 14:56
onze werkruimtes .. een nuttig kennisdeelplatform ..wat cijfertjes

13/05/2016 23:05
Algemene vergadering 12 mei 2016

23/03/2016 09:29
Turbo-opleiding 24 maart afgelast !!!

23/02/2016 22:30
Lesprogramma "Turbo" voor startende financieel beheerders ...

25/01/2016 21:29
Werkruimtes Vlofin : mailingprobleem opgelost

19/01/2016 20:03
Vacature : financieel beheerder provincie Antwerpen

15/01/2016 14:58
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 2)

15/01/2016 14:47
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 1)

01/11/2015 11:47
Basispensioenbijdragevoeten DIBISS

13/10/2015 10:49
Taxshift - impact op de budgetten van lokale besturen

14/08/2015 14:49
Bent u geïnteresseerd op alle updates op de website van Vlofin in uw mailbox te krijgen ?

14/08/2015 14:25
Vlofin-opleidingen excel voor financieel beheerders

07/07/2015 16:34
Watersector dan toch niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting

30/06/2015 18:10
Roerende inkomsten : gemeenten krijgen gelijk van rechtbank

30/06/2015 18:04
Eindverslag commissie "decentralisatie"

29/04/2015 21:19
Jaarverslag Vlofin 2014 beschikbaar

18/02/2015 14:16
Lidgeld 2015 - polis beroepsaansprakelijkheid : nieuwigheden

11/02/2015 22:52
Vlofin dan toch aanwezig op ronde van Vlaanderen minister Homans

09/01/2015 11:00
Samenwerkingsovereenkomsten Vlofin

09/01/2015 10:43
Vlofin en ECG schrijven samen brief naar minister van financiën

31/10/2014 09:44
Studie over implementatie gemeentedecreet: goed bezig ...

29/10/2014 08:52
Vlaamse ministers hebben plannen

25/10/2014 21:50
Nieuw op de site, een fotogalerij

10/10/2014 22:15
Nieuws vanuit de diverse beroepsverenigingen

04/06/2014 09:14
Overlijden ere-nationaal voorzitter René Mues

02/06/2014 18:31
Studiedag - naamswijziging

02/06/2014 18:30
Nieuwe website en nieuwe contactgegevens

02/06/2014 18:27
Nieuwe voorzitter Vlofin

02/06/2014 18:26
Jaarboek 2013

06/05/2014 01:30
VLO wordt ....