Nieuws

16/11/2022 Bevraging gebruik typebestek leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Om besturen te helpen bij het aangaan van leningen ontwikkelde de Werkgroep VVSG-VLOFIN Leningen samen met Febelfin het typecontract leningen. De Werkgroep wil met deze bevraging inzicht krijgen in uw ervaringen met het typecontract met het oog op een eventuele aanpassing. Geraamde invultijd: +/- 5 minuten.

U vindt het typecontract, samen met een toelichting en twee typebrieven op de website van de VVSG en van VLOFIN

 
Enkele dagen geleden ontving u via VVSG een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat u alsnog een paar minuten van uw tijd kunt vrijmaken om de vragen te beantwoorden.

Klik hier om te beginnen →

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor uw vragen kunt u terecht bij ben.gilot@vvsg.be

 

01/11/2022 Subsidiebedragen voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in 160 lokale besturen goedgekeurd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

De subsidieaanvragen van 160 lokale besturen en de VGC werden intussen goedgekeurd. In het Ministerieel Besluit  kan u terugvinden welke besturen de subsidie zullen ontvangen. Meer info vind je hier.

 

01/11/2022 Regiodecreet definitief goedgekeurd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet over de regiovorming definitief goed. Het ontwerpdecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Dit Regiodecreet zorgt voor een decretale verankering van de referentieregio’s en definieert het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming. Hier vind je meer info over het decreet.

 

01/11/2022 Politiezones: bedrag van tweede schijf voor het verkeersveiligheidsfonds 2023 (2e schijf saldo 2018) bekend + omzendbrief maaltijdcheques

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

VVSG verzond een brief (medeondertekend door UVCW en Brulocalis) naar minister Verlinden over een aantal mogelijke wijzigingen aan het verkeersveiligheidsfonds (vermindering van het bedrag) en de federale dotaties.  In de brief aan de minister werd onze bezorgdheid over de wijzigingen aan het verkeersveiligheidsfonds en de financiële gevolgen voor de politiezones beklemtoond.

Maar ondertussen ontvingen we ook positieve informatie over de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds in 2023 (tweede schijf saldo 2018).

De ‘tweede schijf’ (saldo 2018) in 2023 zou ongeveer 89 miljoen euro bedragen (ter vergelijking: in 2022 was het 41, miljoen euro)! Voor de concrete bedragen per zones: zie bijlage. Er wordt nog verder uitgezocht hoe dit nieuws zich verhoudt tot de eerdere berichtgeving over het VVF.

Ook was er eerder discussie over het vooraf toekennen van de maaltijdcheques aan het politiepersoneel en de bijhorende administratieve werklast dat deze werkwijze met zich zou meebrengen. Maar gelukkig zijn de geesten gerijpt en is er nu toch beslist dat ze niet vooraf worden toegekend maar de 10de kalenderdag van de volgende maand. De gewijzigde procedure lees je in het ontwerp van de omzendbrief.

 

27/10/2022 Bekendmaking nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Eind oktober ontvingen de lokale besturen twee brieven van de FOD Financiën die wat zuurstof moeten bieden in deze budgettair moeilijke tijden.
Het was wel te verwachten en aangekondigd dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting mee zouden stijgen met de inflatie, maar niemand durfde zich te wagen aan een voorspelling over de omvang en het tijdstip ervan. Eindelijk kregen de besturen hierover op 27 oktober 2022 duidelijkheid, zodat ze hun oefening rond de aanpassing van het meerjarenplan nu verder kunnen afwerken. Bekijk hier de ramingen.
Wie de brieven zelf niet heeft ontvangen vraagt best eerst even intern na binnen het eigen bestuur of kan contact opnemen met Anneliese D'haeseleer.

Ook de meerjarige raming APB voor 2024-2027 is ondertussen bekend. Deze cijfers vind je hier per gemeente.

De belangrijke meerontvangsten, waarvan de brieven melding maken, zijn uiteraard te wijten aan de hoge inflatie en aan de geschatte stijging van de belastinginkomsten, rekening houdend met de indexatie
van de belastingschalen. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle besturen voor het jaar 2023 bovendien nog eens 14 maanden in plaats van 12 maanden aan belastingontvangsten innen. De volgende jaren wordt dit uiteraard opnieuw 12 maanden. Het gaat dus om een eenmalige operatie die de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023 grotendeels verklaart.

 

Meer nieuws