Lid worden

Voor onze nieuwe collega's die lid wensen te worden:

Onze beroepsvereniging verenigt alle financiële directeurs en bijzonder rekenplichtigen ( politie+brandweer) van Vlaanderen.

Ons lidgeld omvat sinds 2015 automatisch een verzekering beroepsaansprakelijkheid, uitnodigingen voor provinciale vergaderingen (maandelijks/tweemaandelijks, nieuwsbrieven, netwerking, toegang beveiligde kennis-sharepoint op onze webstie, ...).  Het lidgeld bedraagt 530 euro. Facturatie gebeurt normalerwijze aan uw bestuur.

Volgende documenten kunt u downloaden:

Meer info ivm onze collectieve polis beroepsaansprakelijkheid bij Ethias vinden jullie hieronder. De dekking en het lidmaatschap gaan pas in na het aanvaarden van uw ondertekend aanvraagformulier.

De visie op ons ambt en tevens leidraad voor de invulling van ons ambt vindt u HIER ( + artikel in LOKAAL HIER ). Er is ook een nuttig naslagwerk over ons ambt.

Met vragen betreffende uw aansluiting bij de Vlaamse Lokale Financieel Directeurs kunt u terecht bij

liesbeth.vanhoof@bierbeek.be

of op :

info@vlofin.be