Vertrouwenspersoon/contactpersoon verzekering

Iedereen kan zowel privé als professioneel een moeilijk moment hebben en heeft wel eens behoefte aan een luisterend oor dat zonder oordelen en discreet optreedt.

Binnen Vlofin vinden we het mentaal welzijn van onze leden-collega’s belangrijk.

Daarom willen we vanuit het Vlaams niveau een contactpunt opzetten van collega’s die bereid zijn gevonden om in alle discretie gesprekken te voeren en een klankbord te zijn.
Uiteraard kan elke collega altijd met bekende collega’s praten en ook op provinciaal niveau bestaan er initiatieven die positief zijn.

Maar we denken dat het nuttig is om deze Vlaamse contactpersonen te lanceren met een dubbele opdracht :

  • Klankbord zijn voor collega’s die in alle discretie nood hebben aan een luisterend oor en/of advies
  • Contactpersoon zijn tussen Vlofin en Ethias voor de behandeling van eventuele dossiers omtrent onze verzekering beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand (Vlofin heeft een eigen verzekering voor al haar leden : algemene polisvoorwaarden / speciale voorwaarden beroepsverzekering Ethias - Vlofin)

Beide collega’s die deze belangrijke taak op zich willen nemen hebben ervaring in meerdere besturen (kleiner en groot) en hebben veel ervaring en zijn actief binnen Vlofin.

Cathy Brouckaert, financieel directeur Brugge

cathy.brouckaert@brugge.be

brouckaertcathy@gmail.com

Gsm 0478 611 000.

Anne Minsart, financieel directeur Leuven

Anne.minsart@leuven.be

Anne.minsart@telenet.be

Gsm 0497 472 920

Vlofin adviseert iedereen om bij problemen en onzekerheid zeker niet te lang te wachten om een gesprek (gesprek kan live, digitaal of telefonisch) aan te vragen.

Anticiperen is vaak beter dan wachten op bepaalde procedures.

Discretie wordt uiteraard gegarandeerd!