Studiedag 2018

Resultaatgerichtheid met een plus

Hoe zowel beleidsmatig als beheersmatig een meerwaarde te geven aan het lokaal bestuur

Het centrale thema van onze 2-jaarlijkse studiedag handelde over ‘resultaatsturing met een plus’. Een extraatje dus, omdat we met onze overheidsorganisaties doelbewust een return willen geven aan onze maatschappelijke omgeving. De focus lag op output en outcome. Vermits we met z’n allen binnenkort nieuwe strategische beleidsplannen in operationele sturing omzetten, leek ons deze insteek zinvol en waardeverhogend.

De studiedag begon met een mooi verhaal uit de private sector. Uit de private sector valt immers heel wat inspiratie te halen! Zo bracht Paul Van Den Bosch, oprichter van Energy Lab en sportcoach, zijn visie en aanpak om mensen meer en beter te laten bewegen. Sporters en bedrijven die een stap verder willen, kunnen op zijn expertise rekenen om die extra mijlpaal te bereiken. Over resultaatgerichtheid gesproken!

Vertaald naar onze concrete context lichtte Stijn Lombaert, directeur van de griffie West-Vlaanderen, de mogelijkheden van lokale besturen toe om meer resultaatgerichtheid te brengen in hun dagelijks doen en laten.

Na de middag getuigde Erik Laga, stadssecretaris Mechelen, over zijn ervaring met Groep Mechelen als ‘lokale overheidsorganisatie 2017’(prijs Ernst & Young). Groep Mechelen behaalde als laureaat deze gewaardeerde onderscheiding in 2017. Door sterk in te zetten op samenwerking, innovatie en wendbaarheid én door te werken met duidelijke organisatiedoelen ontstond een inspirerend verhaal van de ‘Mechelen Makers’.

De Nederlandse gemeente Schagen verricht baanbrekend werk door haar begroting integraal te enten op een wetenschappelijk onderbouwde invulling van geluk. Bij alles wat in hun begroting opgenomen werd, hebben ze zich afgevraagd hoe dit bijdraagt aan het geluk van hun inwoners. Over sturen op outcome gesproken! Onder het motto ‘samen bereiken we meer’ realiseert men in Schagen op een financieel gezonde manier ‘geluksplekken’ en ‘geluksbudgetten’. Nico Swellengrebel, algemeen directeur / gemeentesecretaris van Schagen, en Nancy Peeters, projectleider Geluk, deelden met ons hun kennis en inzichten.

Afsluiten deden we het een boeiende presentatie an prof. Ph. Flip van der Wal over communicatie in de 21ste eeuw.

Programma

09u00

onthaal met koffie en ontbijtkoekjes

09u30

algemene vergadering Vlofin

10u00

‘Waarom bewegen. Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl’, Paul Van Den Bosch, oprichter Energy Lab en sportcoach

11u00 

‘Resultaatgericht management begint met gezond verstand’, Stijn Lombaert, directeur griffie West-Vlaanderen

12u00

Lunch aangeboden door ING

14u00

Groep Mechelen, lokale overheidsorganisatie 2017: een verhaal van de Mechelen Makers, Erik Laga, stadssecretaris Mechelen

14u30 

‘Lokaal sturen op geluk’, Nico Swellengrebel, algemeen directeur / gemeentesecretaris van Schagen, en Nancy Peeters, projectleider Geluk

15u30

‘Moraal van het verhaal’, prof. Dr. F. Van der Wal  

16u00

receptie aangeboden door ING