Oprichting

De vzw VLO werd opgericht op 7 mei 2004 om 17u te Leuven. De VLO wijzigde haar naam in VLOFIN op haar Algemene vergadering van 20 mei 2014.

De statuten werden laatst gewijzigd door de Algemene Vergadering van 17 mei 2018.

De maatschappelijke zetel is gevestigd op Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

BTW:  865.610.479